A korszerű mezőgazdasági gazdálkodási forma

Megismertük Darányi Gazda Szövetkezet Termelői Csoportját.

Régi ismerősünkkel, Vertkovci László Igazgatósági elnöknél tettünk látogatást, hogy megismerjük és megismertethessünk másokat is, egy ma kipróbált, korszerűnek számító gazdálkodási formával.. Előzményként meg kell említeni, hogy már az első Orbán kormány időszakában a gazdálkodók, gazdálkodó egységek felvetették, hogy a vetőmag, a növény védőszerek, műtrágya, gépek beszerzése valamint a mezőgazdasági termények értékesítése terén hátrányos helyzetben vannak, nem tudnak számukra kedvező árakat elérni. A mezőgazdasági minisztérium már ekkor. tett utalásokat a nyugat európai tapasztalatok alapján arra, hogy a gazdálkodók szövetkezeti csoportokat, szövetkezéseket alakítsanak, mert így a piaci fellépésük eredményesebb lehet. Itt jobbára Holland példákat emlegettek fel. Voltak erre utaló gyenge kezdeményezések, de lényegi eredmények nem születtek. Valószínű, hogy a gazdálkodók a régi szövetkezeti mozgalom, korszak negatív tapasztalatait vették alapul és nem mozdultak ebbe az irányba. Az élet azt igazolta, hogy jóvátehetetlen hiba volt.

Az élet a józanész, a gazdasági élet törvényszerűségei, ha akkor nem, most az utóbbi években azokat a korábban elmulasztott lépéseket kikényszerítette. Természetesen kellett egy két ember, aki összefogta és megvalósította. A Darányi, Barcsi vállalkozók, őstermelők, mintegy 21 tag létrehozta a Gazda Szövetkezet Termelői csoportját. Darányi székhellyel. Öttagú az igazgatóságuk és háromtagú a felügyelő bizottságuk. Az Igazgatóság elnöke tiszteletdíjas, az alkalmazottak havi fizetésűek. A jelenlegi központi telephelyet jelentő egységet 2004-ben megvásárolták a Dráva Coop Rt-től. .Pályáztak a Termelői csoport elismerésre, első ízben 2005-ben, majd véglegesen 2010-ben kapták meg az elismerést. Törzstőkéjük jelenleg 7700000 forint, s tagjaik száma 24. A külső gazdálkodókkal együtt összesen 2700 hektár területen végeznek mezőgazdasági növénytermesztést.

A termesztést a tagok egyénenként végzik, alapvetően saját gépekkel. Akinek nincs gépi eszköze, az bérmunkában végezteti el. .Földek a földterületek elhatárolása átlagos aranykorona érték alapján történt Mindenki a saját tudása, gyakorlati tapasztalatai szerint végzi a gazdálkodást. A szakvezetés iránymutatást ad a gazdálkodóknak, hogy a piaci viszonyokat figyelve, milyen növény, gabona fajtát javasolnak termeszteni.

A Termelői Csoport ellát integrátori feladatokat is .Így például a fémzárolt – GMO fertőzéstől mentes! –vetőmag, műtrágya, növény védőszer, gép, gépalkatrész, üzemanyag beszerzésben valamennyi gazdálkodó igényét összefogva, nagy tételű igénnyel lépnek fel a nagykereskedők felé. A kedvező ár elérése érdekében megversenyeztetik a szállítókat. Ez annál is fontosabb mert például az éves üzemanyag felhasználásuk kb.300000 liter!

A termények betakarításakor a tagok beszállítják a központi telepre a terményeket, leszárítják, manipulálják és betárolják

. A terményeket rendszeresen mintavételezéssel saját laboratóriumukban vizsgálják. A tagok meghatározzák, melyik terményükből mennyit kívánnak a Termelői Csoporton keresztül értékesíteni. A többi részt nyilván maguk értékesítik. Foglalkoztatott létszámuk stabilan, állandóan négy fő. Ha a szárítás, betárolás  munkáinak szezonja van, felvesznek 2- 3 fő szakképzett dolgozó. Fejlesztették és jelenleg is fejlesztés alatt ál szociális létesítmény, az épület tetőterének kialakítása

2012. évben 778 000 forint, volt az összes forgalmuk. 2013-ban a termesztett növényekből a repce a tavalyi szinten van vetett területben, a kukorica a napraforgó nagyobb területen lett vetve, mint 2012-ben, Csapadék hiány kritikus volt az idén, bár most már a kukorica összeszedte magát.

Most a vadkár rendkívül nagy  Vadkárként a vadásztársaság 14 millió forintot fizetett ki. Ez a vadásztársaság számára is nehezen viselhető el.A társaság fegyveres vadőröket alkalmaz, de a vaddisznók már a zavarásukat is elviselik, és tovább pusztítanak a földeken. Kisebb mértékben a szarvas is pusztít a földeken. Kényszerből az engedett kilövéseken felül + 20 vaddisznó kilövésére kértek pótengedélyt.

Egy újabb jelenség itt D-Somogyban, főként a Termelői Csoport területein, megjelentek az „aranysakálok". A dámszarvast, és a vaddisznókat pusztítja, csapatostól vadászik és a falka könnyen legyűri az anya mellől ellopott vadmalacokat.

Hát így összegezhető a Termelői Csoport tevékenysége. Bíznak az idei év jó termésátlagaiban, a jó értékesítésében.

Pethes Róbert