Kistérségben-Darányban tettünk látogatást

2013. június 2. 21:05

Vendéglátónk Villányi László polgármester volt.

Barcs kistérségében Darány élete már régóta színes és tartalmas a gazdaságban időközben végbement kedvezőtlen változások ellenére.

Éppen egy esős napra sikerült polgármesterrel időpontot egyeztetni, s még az is zavarta a polgármesteri hivatal életét, hogy éppen folyt egy esztétikai felújítás is. Régi ismerősünkkel mindig jó leülni és beszélgetni a település életéről, a körülmények ellenére is. Láthatóan jó kedvűen fogadott bennünket és szívesen osztotta meg velünk gondolatait.

Egy kis visszatekintés a múltba. 1985 óta látja el a településen ezt a feladatkört, korábban, mint tanácselnök, később, mint polgármester. Ez a településnek és számára is előnyöket jelentett, mert egy ciklusban nehéz egy település vezetőnek kiteljesedni, s a ciklus elején kitűzött céljait nem biztos, hogy a ciklus végére végre tudja hajtani a polgárokkal közösen. Az ő esetében szerencsés a folytatólagos tevékenység.

Mint mondta, időközben a változás történt a közigazgatásban náluk. Körjegyzőségükhöz, melynek pontos neve Darányi Közös Önkormányzati Hivatal, Darány, Istvándi, Kastélyosdombó, Drávatamási, Drávagárdony, Lakócsa, Potony, Tótújfalú, és Szentborbás tartoznak. Lakócsán kirendeltségük van, itt ennek régi hagyománya van.

An jelenleg fennálló kistérség az év végével megszűnik, mert Barcs város kilép, erről képviselő testülete határozatot hozott. Darány bennmarad, mert továbbra is látja az előnyét a társulásnak. Munkaszervezete nem lesz, Csokonyavisonta fogja biztosítani a működtetéshez szükséges szakembereket, valószínű három fővel.

A foglalkoztatás fontos kérdés Darány életében. A Dráva Coop Rt. kivonult szinte a településről, bezárta szarvasmarha telepét, már csak felső majorban van kevés állattartás. Az új típusú Gazda szövetkezetben családtagok dolgoznak, így a létszám itt behatárolt. Működik az Old Floor Olasz tulajdonú cég, aki rönkfeldolgozással és hagyományos parkettagyártással foglalkozik, s mintegy 50-60 főt foglalkoztat. Reméli, hogy a cég stabil és továbbra is részt vállal a helyi foglalkoztatásban. Sajnos úgy tűnik a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat, mintegy 40 főt foglalkoztat. Hat Start munkaprogramban vesznek részt, mint a 1.Belvíz elvezetés, 2.Téli közfoglalkoztatás, 3.Értékteremtő munkák,4.Mezőgazdasági földutak rendbe hozása, 5.Illegális szemétlerakó helyek feltárása, felszámolása, és utókövetése. Az emberek örülnek, hogy munkalehetőséget biztosít az önkormányzat részükre, szüksége van a családoknak a pénzre.

Az emberek szemléletváltásának és a foglalkoztatási gond megoldására elindították önkormányzati saját, illetve bérelt földterületen fóliás primőr és szabadföldi növények termesztését. mint például burgonya, bab, uborka. A zöldségfélék egy részt az emberek saját igényét, másrészt az iskolai konyha igényét szolgálja, ki Szorgalmazzák a családoknál, a még meglévő állattartó ólak felhasználásával az állattartás újra indítását. Gondolkodnak a gyógynövények termesztetését és gyűjtését megfelelő előkészítés után indítani. Igyekezetüknek vannak már kezdeti eredményi.

Szintén hagyománnyá vált már a minden évben az év elején, télen a Böllér fesztivál megrendezését, mely már országos népszerűségre tett szert.

Említettük, hogy értesültünk Darány hagyományosan jó Erdélyi testvérvárosi kapcsolatáról. Ige mondta ez már több évre tekint vissza. '992-ben kötött szerződést Darány és Székelyderzs, valamint Székelymúzsa településekkel. A települések közötti távolság oda-vissza 1600 km, ez bizony jelentős. Ez a két település egy közigazgatási egység. Kapcsolatuk avval indult,- amikor még jelentősége volt az ottani iskolák segítésének, támogatásának-hogy iskolai eszközöket vittek és adtak át. Ezt követték a tapasztalatok átadása, az évenkénti kölcsönös látogatások. Ezen alkalmakon kultúrműsort adtak, népviseleti ruhában léptek fel.

Az elmúlt húsz év alatt számos, szoros barátság is kötődött. Jelentős kapcsolatukban a közös magyarság tudat erősítése. Kölcsönös emléktábla avatások történtek, vittek Székelyföldre turul szobrot is.

Villányi László polgármester tele van ambíciókkal és reményekkel.

Pethes Róbert