Get Adobe Flash player

Ki van jelen?

Oldalainkat 13 vendég és 0 tag böngészi

Szakdolgozatok - cím szerint

 

Cím
Szerzõ
Év
Szakjelzet
Leltári szám
nyomtatott formátum
Leltári szám elektoriknus formátum
Ady Endre költészetének pszichológiai háttere, különös tekintettel a halálélményre
Vangyia Mónika
2004
894 V31
SZ36
After party follow up
Garai Márta
2011
780 G23
SZ113
Az általános iskolás gyermekek szabadidõs tevékenységének bemutatása: Arany János Általános Iskola Barcs
Baráti Józsefné
2005

379 B31

SZ14

Arany János olvasmányai és könyvtára
Éder Gábor
1998
894 E17
SZ37
Az autizmus és a korai fejlesztésének lehetõségei
Szabóné Bodor Beáta
2008
376 Sz23
SZCD20
Babócsa történeti földrajza
Szabó Franciska
1998
911 Sz14
SZ80
A babócsai Gábor Andor Általános Iskola története 1868-1948-ig
Péntek Zita
1998
373 P55
SZ17
Barcs gazdaságtörténete 1860-as évektõl 1918-ig, avagy poros mezõvárosból Dél-Somogy központja
Simon Levente
338 S60
SZ23
Barcs közlekedése a dualizmus korában, középpontban a vasúti közlekedéssel
Harasztia Attila
2005
656 H30
SZ50
Barcs településfejlõdése és fejlesztése
Kocsis Zsuzsanna
2007
908 K62
SZ45
Barcs város és kistérsége idegenforgalmi fejlõdése
Tuba László
2001
338 T93
SZ22
Barcs város iskoláinak története : Fejezetek a barcsi iskolák történetébõl 1945-ig
Szakos Sándorné
373 Sz24
SZ15
Barcs: Házi dolgozat, amely készült a város Településfejlesztési Koncepciójának és Rendezési Tervének felhasználásával
Takács Viktor
2002
911 T18
SZ20
A Barcsi Borókás természeti értékei és bemutatásának lehetosége egy tanulmányi kirándulás során
Flender Zsuzsanna
2003
502 F64
SZ30
Barcsi dalkör 1919-1969
1984
780 B32
SZ69
A barcsi evangélikus elemi iskola története
Somogyi Lászlóné
1999
370 S75
SZ73
A Barcsi Gyógyfürdõ és Rekreációs Központ bemutatása
Nemes Gabriella Bettina
2011
615 N44
SZ110
A barcsi Ipari Park fejlõdése 2000-tõl napjainkig
Csokor Mariann
2004
338 C77
SZ74
A barcsi Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház szerepe Barcs kulturális életében az amatõr, önszervezõdõ csoportok - ifjúsági klub, irodalmi színpad, néptáncegyüttes- tevékenységén keresztül 1965-tol napjainkig
Banicz László
2003
374 B32
SZ112
A barcsi óvodák fejlõdéstörténete
Pénzár Árpádné
2012
372 P55
SZCD24
A barcsi sajtó története
Szabó Lászlóné
1990
070 Sz18
SZ79
A "barcsi szegényügy" (Segélyezõ egyesületek Barcson 1900-1945 között)
Boncz Kálmán
2006
316 B77
SZ57
A barcsi Városi Gyermekkönyvtár szolgáltatásai és használatának elemzése
Luczek Lívia
1999
027 L89
SZ26
A barcsi Városi Könyvtár - Különös tekintettel a helyismereti tevékenységre
Jeki Gabriella
2007
027 J56
SZ25
A barcsi Városi Könyvtár gyermekkönyvtári tevékenységének bemutatása
Bajusz Edina
2009
B14
SZ29
A Barcsi Városi Könyvtár története 1996-tól napjainkig
Szedeli Tünde
2006
027 Sz42
SZ91
A barcsi Városi Könyvtár története és gyermekkönyvtárának munkája
Tókáné Horváth Gyöngyi
2005
027 T58
SZ29
Biztonság és megbízhatóság. Csatorna- és tartalomtitkosítás
Sziács Lászlóné
2008
681 Sz75
SZ59
The buiness model of HR outsourcing : A case study driven analysis of the Hungarian approach
Beregszászi Judit
2010
338 B46
SZ108
A cigány népmese
Raicsné Horváth Anikó
2000
398 R28
SZ75
A cigánykérdés problémáinak elemzése Babócsa község társadalmi életében, tudatbeli tükrözõdésének vizsgálata
Vértes Gábor
1976
301 V76
SZ10
A cigányság helyzete Istvándi községben
Kertainé Horváth Edit
2003
308 K41
SZ2
The Cyclical Structure of the Quest Myth
Novográdecz Edit
2005
820 N87
SZCD13
Család és a munka szerepe a nõk életében (Azonosságok és változások a rendszerváltás elõtt és után)
Pongrácz Tiborné
2001
316 P84
SZ41
A Dráva 105-117 fkm közötti szakaszának szabályozása
Vucseta Balázs
1994
627 V99
SZ33
A „Dráva-Coop” Rt. komlósdi sertéstelep eredményeinek elemzése és fejlesztésének lehetõségei
Kuszinger Anita
2007
631 K92
SZCD12
A Duna-Dráva Nemzeti Park turisztikai potenciáljának elemzése és fejlesztési javaslatok
Cselõtei Tamás
2005
502 C53
SZ31
SZCD7
Egy adott terület speciális helyzetének elemzése (Barcs városközpont)
Pintér Éva
1994
908 P70
SZ84
Egy nemzetiségi falu házikönyvtárainak és a lakosság olvasáskultúrájának vizsgálata: Szulok
Kismártonné Gujzer Judit
1980
027 K51
SZ27
Egyesületek Lakócsán a két világháború között
1999
379 A9
SZ8
Egyetemisták tanulási stratégiái
Horváth Tünde Anita
2011
378 H92
SZCD11
Az életkori sajátosságok szerepe a diplomás munkanélküliek értékválasztásában, álláskeresésében
Tauszig Judit
2002
331 T35
SZ68
Az emberi alak ábrázolásának fejlõdése az óvodás korban
Takács Eszter
1999
373 E45
SZ19
A felnõttek tanulásának andragógiai tapasztalatai: a funkcionális analfabetizmus
Horváth Nikoletta
2002
374 H91
SZ24
Földminõsítõ rendszerek értékelése egy Dél–dunántúli mintaterület alapján
Cservölgyi Roland
2011
332 C62
SZCD8
A gépkocsi fejlõdés története és a jövõ lehetõségei
Tanics Gábor
2006
629 T27
SZ43
A gerincvelõ záródási zavarokban szenvedõ gyermekek gyógytestnevelése
Kovács Anikó
2000
371 K76
SZ62
A Grimm mesék világa
Nyári Rudolfné
1997
087 N90
SZ61
A gyakorlatok ellenõrzése, értékelése és osztályozása a borászati laboratóriumi gyakorlatok során
Molnár Judit
1994
650 M81
SZ82
A gyermek és a halál
Borsos Mária Valéria
2002
100 B82
SZ65
A gyermekkönyvtárak lehetõségei a szépirodalom olvastatásának népszerûsítéséért a barcsi Gyermekkönyvtár mûködése tükrében
Pénzár Lászlóné
2007
028 P55
SZ47
A gyermekvállalás ösztönzésére irányuló családpolitika az Európai Unióban
Molnár Diána
2003
347 M78
SZ42
Halmozottan hátrányos helyzetû tanulók felzárkózási esélye a szakiskolában
Tóth István
2003
376 T74
SZ72
A Háromfai víztározó
Horváth Zsolt
2004
502 H92
SZ34
A hátrányos helyzet összefüggése a tanulással : A tanulás, mint érték és segítség, a hátrányos helyzetû gyermekeknél : A társadalom perifériáján élõ gyermekek mobilitása a tanulás segítségével
Bencsikné Kovács Rita
2010
376 B46
SZ109
SZCD2
Hátrányos helyzetû tanulók a szakmacsoportos képzésben a Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképzõ Intézetben
Preszecsán Judit
2005
376 P90
SZCD17
Hazai- és nemesnyár állományok összehasonlítása Gemencen a Szekszárdi Erdészet területen
Gellér Ferenc
2008
G35
SZ96
Ideje van
Eperjesiné Pósz Tünde
791 E62
SZ9
Informatikai struktúrafejlesztés a barcsi Városi Könyvtárban
Csendes László Zoltán
2006
027 C54
SZ28
Az írásváltozások okai: a rendhagyó íráskörülmények, aláírásokban megmutatkozó általános és különös sajátosságainak feltárása
2006
003 I69
SZ48
Az iskolai testnevelés és gyógytestnevelés helyzete Barcson és környékén
Szabóné Bátori Ágnes
1994
371 Sz23
SZ52
Játékfejlõdés és játéktevékenység
Budi Zsuzsanna
2001
370 B95
SZ5
Játékpedagógia
Simon Gabriella
2003
371 S59
SZ85
Játékszenvedély történet (legendák és tények)
Gelencsérné Kovács Ibolya
2002
364 G34
SZ53
Kányádi Sándor gyermekirodalmi munkássága
Gyebrovszki Éva Laura
2006
894 G80
SZ60
A Kapos COOP Rt. piaci pozíciójának elemzése, javaslattétel annak javítására, illetve erõsítésére
Szabóné Bátori Ágnes
2001
339 Sz23
SZ12
A katasztrófa ellátás elmélete, és hazai gyakorlati vonatkozásai
Karnizs Ferenc
2005
614 K20
SZ38
Kirándulás a barcsi Szociális Központtal
Bencsikné Kovács Rita
2010
364 B46
SZCD3
Kisebbségi csoportokkal kapcsolatos elõítéletek megjelenése a mai magyar társadalomban
Kökény Istvánné
2000
316 K88
SZ77
Kisegítõ Iskola és az integrált fejlesztés lehetõségei
László Franciska
376 L30
SZ18
Kísérlet a Dél-dunántúl lehatárolására
Varga Árpád
2008
911 V37
SZCD22
Kísérlet és töredék: Csáth Géza novelláinak elemzése
Schnellbach László
1984
894 S34
SZ35
A kisgyermekek életkori sajátosságainak megfelelõ vizuális technikák felhasználási lehetõségei, és módjai a harmadik életév végéig
Csík Istvánné
2006
370 C65
SZ83
Kommunikáció és PR tevékenység a barcsi Önkormányzatnál
Bukovszki Zsuzsanna Eszter
2009
316 B32
SZ111
A könnygázszóró palack, a gumibot és a bilincs rendeltetése, fajtái alkalmazásának rendje a szolgálati ellátás során
Takács Hajnalka
2004
351 K89
SZ71
Könyvtáros szerepek az információs társadalomban
Buzási Zsuzsanna
2009
B97
SZ89
A Közép-Drávavölgy Barcs és Vízvár közötti területének természeti viszonyai és tájhasznosítási lehetõségei
Bálint Katalin
1996
502 B20
SZ32
A kulturális turizmus keresleti-kínálati jellemzõi és jövõbeni fejlesztések lehetõségei Magyarországon
Remete Szilárd
2005
R55
SZ86
SZCD18
Lad védett parkjának fái és cserjéi
Tálas Imréné
1971
502 T22
SZ54
Magyarország gyógyturizmusának helyzete és fejlesztési lehetõségei, a Csokonyavisontai Termálfürdõ bemutatásán keresztül
Csapó Renáta
2001
615 C41
SZ66
A McDonald’s oktatási rendszere, a rendszer hatékonyságának elemzése és vizsgálata
Hagemann Flóra
2005
371 H11
SZCD10
Mikszáth Kálmán: A gavallérok címû kisregényének komplex elemzése
Schnellbachné Csornai Edit
1980
894 S34
SZ6
Milyen teret kap a beás nyelv használata egy Somogy megyei általános iskolában?
Bogdán Julianna
2012
809 B73
SZCD6
Minõségbiztosítási rendszer (ISO 9002) bevezetése a Dráva Tej Kft. üzemében
Preszecsán Judit
2003
650 P90
SZ81
A minõségirányítás bevezetése a Somogy Megyei Munkaügyi Központ barcsi kirendeltségén
Haász Józsefné
2004
650 H10
SZ63
Mozaikok a barcsi zsidóság történetébõl, különös tekintettel a Kremzir családra
Bátorfi Mária
2007
943.9 B41
SZ44
Mozart: D-dúr Fuvolaverseny
Görcsi Zsanett
2009
G58
SZ94
Mozgásban korlátozott központi idegrendszeri sérült gyermek fejlesztésének lehetõségei
Jágerné Nyers Etelka
1999
364 J10
SZ51
A mozgókönyvtári ellátás kiépülési és mûködése a Barcsi Kistérségben
Szomor-Horváth Georgina
2011
027 Sz89
SZ99
Munkaerõ-piaci helyzet a barcsi kistérségi régióban
Hartman Henrietta
2005
331 H38
SZ46
A munkanélküliség fogságában: Tartósan munkanélküliek helyzete a barcsi kistérségben
Pölöskei Zsanett
2008
331 P89
SZ87
SZCD15
Naplótöredékek a hadifogságból: Volt szovjet hadifoglyok visszaemlékezései
Mohácsi Ildikó
1995
943.9 M74
SZ21
Non-profit szervezetek Barcson
Bogdán Mária
2007
334 B73
SZ3
A nõkép változásai az 1950-es években Magyarországon a Nõk Lapja tükrében
Buzási Zsuzsanna
2009
B97
SZ92
Olvasóvá nevelés kisiskolás korban
Kájzer Ilona
2005
028 K11
SZ70
Az oktatói-nevelõi munka hatékonysága, és a hatékonyság vizsgálata a Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzõ Iskolában
Fülöp Ferencné
2005
371 F97
SZCD9
Ökoturizmus a Dráva mentén - A deszakralizált természet revitalizációja
Jeki Gabriella
2012
502 J56
SZCD14
Önkormányzati szociálpolitikák
Varga Ilona
2005
367 V38
SZCD23
Önpusztító életmód a roma fiatalok körében
Bardek Sarolta
2006
613 B33
SZ56
Pilinszky János keresztény ihletésû lírája és modellje
Tóth Anett
2002
894 T70
SZ39
Piroska és a farkas meséi, avagy hogyan hat a televízió a gyermeklélektani fejlõdésére
Pölöskei Adél
2002
150 P89
SZ7
A "prágai tavasz" a történelem tükrében
Kovács Éva
2003
943 K77
SZ76
A polgári mûvelõdés terei Barcson a 19. század derekától a II. Világháborúig
Rózsás Márton
2008
930 Sz90
SZ90
SZCD19
A siker és a kudarc hatása a teljesítménymotivációra
Arany Diána
2002
159 A9
SZ40
Sitten und Brauche der Deutschen in Sulk
Bereczkiné Pavelka Jolán
2006
323 B53
SZ49
Szabadidõ sportos felhasználásának vizsgálata egy gimnázium 3. osztályában
Szlovákné Köves Ildikó
1994
373 Sz85
SZ16
XXI. századi terrorizmus (Az elmúlt évek legsúlyosabb terrorcselekményei)
Dongóné Várady Mónika
2006
320 D81
SZ55
Szülõvárosom, Barcs
Jeki Gabriella
2001
908 J56
SZ64
A táj mint poétikai szervezõ erõ Berzsenyi Dániel költészetében
Varga Árpád
2008
894 V37
SZCD21
Tamási – Hús Húsipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft logisztikai rendszerének elemzése
Preszecsán Edina Vivien
2008
658 P90
SZCD16
A tanulásban akadályozottak munkába állásának lehetõségei, esélyei Barcson
Simon Edit
2004
331 S59
SZ78
A tartó és mozgatórendszer zavarainak gyógytestnevelése : Helytelen tartás: a lapos hát, domború hát, nyerges hát, fokozott kifolordotikus hát javítására alkalmas gyakorlatok)
Kovács Anikó
371 K76
SZ11
A tömeges baleset (vázlat)
Karnizs Ferenc
2002
614 K20
SZ67
Török elleni védekezés Magyarországon, a végvárak élete: Szigetvár története 1420-1566-ig
Babos János
943.9 B12
SZ13
A tudomány és az információ viselkedése, mérési módszerei
Sziács Lászlóné
2008
001 Sz75
SZ58
A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat tevékenysége és mûködése az alapítástól kezdve napjainkig
Bencze Katalin
2009
374 B76
SZCD1
A turizmus fejlesztése Barcson pályázati lehetõségek felhasználásával
Vértes Éva
2006
338 T95
SZ97
Tûnõdés a Párkák hatalmán: Karinthy Frigyes halálfelfogása
Horváth Borbála
2003
894 H85
SZ1
A vasúti mellékvonalak fenntartható üzemeltetésének vizsgálata
Eperjesi Tamás
2007
625 V60
SZ4
A védett természeti területek, kialakításuk és a terület-hasznosítás szabályai
Bogdán Aranka
2006
502 B73
SZ88
SZCD5
Vidékfejlesztés megvalósulása Barcs példáján keresztül
Berta Edit
2009
332 B57
SZCD4
A vízi turizmus fejlesztési lehetõségei és eszközei a baranyai régióban és a Duna-Dráva Nemzeti Park területen
Gyurok Edina
2009
G99
SZ95