Get Adobe Flash player

Ki van jelen?

Oldalainkat 33 vendég és 0 tag böngészi

Szakdolgozatok - szakjelzet szerint

 

Szakjelzet
Cím
Szerzõ
Év
Leltári szám
nyomtatott formátum
Leltári szám
elektoriknus formátum
B14
A barcsi Városi Könyvtár gyermekkönyvtári tevékenységének bemutatása
Bajusz Edina
2009
SZ29
B97
Könyvtáros szerepek az információs társadalomban
Buzási Zsuzsanna
2009
SZ89
B97
A nõkép változásai az 1950-es években Magyarországon a Nõk Lapja tükrében
Buzási Zsuzsanna
2009
SZ92
G35
Hazai- és nemesnyár állományok összehasonlítása Gemencen a Szekszárdi Erdészet területen
Gellér Ferenc
2008
SZ96
G58
Mozart: D-dúr Fuvolaverseny
Görcsi Zsanett
2009
SZ94
G99
A vízi turizmus fejlesztési lehetõségei és eszközei a baranyai régióban és a Duna-Dráva Nemzeti Park területen
Gyurok Edina
2009
SZ95
R55
A kulturális turizmus keresleti-kínálati jellemzõi és jövõbeni fejlesztések lehetõségei Magyarországon
Remete Szilárd
2005
SZ86
SZCD18
001 Sz75
A tudomány és az információ viselkedése, mérési módszerei
Sziács Lászlóné
2008
SZ58
003 I69
Az írásváltozások okai: a rendhagyó íráskörülmények, aláírásokban megmutatkozó általános és különös sajátosságainak feltárása
2006
SZ48
027 C54
Informatikai struktúrafejlesztés a barcsi Városi Könyvtárban
Csendes László Zoltán
2006
SZ28
027 J56
A barcsi Városi Könyvtár - Különös tekintettel a helyismereti tevékenységre
Jeki Gabriella
2007
SZ25
027 K51
Egy nemzetiségi falu házikönyvtárainak és a lakosság olvasáskultúrájának vizsgálata: Szulok
Kismártonné Gujzer Judit
1980
SZ27
027 L89
A barcsi Városi Gyermekkönyvtár szolgáltatásai és használatának elemzése
Luczek Lívia
1999
SZ26
027 Sz42
A Barcsi Városi Könyvtár története 1996-tól napjainkig
Szedeli Tünde
2006
SZ91
027 Sz89
A mozgókönyvtári ellátás kiépülési és mûködése a Barcsi Kistérségben
Szomor-Horváth Georgina
2011
SZ99
027 T58
A barcsi Városi Könyvtár története és gyermekkönyvtárának munkája
Tókáné Horváth Gyöngyi
2005
SZ29
028 K11
Olvasóvá nevelés kisiskolás korban
Kájzer Ilona
2005
SZ70
028 P55
A gyermekkönyvtárak lehetõségei a szépirodalom olvastatásának népszerûsítéséért a barcsi Gyermekkönyvtár mûködése tükrében
Pénzár Lászlóné
2007
SZ47
070 Sz18
A barcsi sajtó története
Szabó Lászlóné
1990
SZ79
087 N90
A Grimm mesék világa
Nyári Rudolfné
1997
SZ61
100 B82
A gyermek és a halál
Borsos Mária Valéria
2002
SZ65
150 P89
Piroska és a farkas meséi, avagy hogyan hat a televízió a gyermeklélektani fejlõdésére
Pölöskei Adél
2002
SZ7
159 A9
A siker és a kudarc hatása a teljesítménymotivációra
Arany Diána
2002
SZ40
301 V76
A cigánykérdés problémáinak elemzése Babócsa község társadalmi életében, tudatbeli tükrözõdésének vizsgálata
Vértes Gábor
1976
SZ10
308 K41
A cigányság helyzete Istvándi községben
Kertainé Horváth Edit
2003
SZ2
316 B32
Kommunikáció és PR tevékenység a barcsi Önkormányzatnál
Bukovszki Zsuzsanna Eszter
2009
SZ111
316 B77
A "barcsi szegényügy" (Segélyezõ egyesületek Barcson 1900-1945 között)
Boncz Kálmán
2006
SZ57
316 K88
Kisebbségi csoportokkal kapcsolatos elõítéletek megjelenése a mai magyar társadalomban
Kökény Istvánné
2000
SZ77
316 P84
Család és a munka szerepe a nõk életében (Azonosságok és változások a rendszerváltás elõtt és után)
Pongrácz Tiborné
2001
SZ41
320 D81
XXI. századi terrorizmus (Az elmúlt évek legsúlyosabb terrorcselekményei)
Dongóné Várady Mónika
2006
SZ55
323 B53
Sitten und Brauche der Deutschen in Sulk
Bereczkiné Pavelka Jolán
2006
SZ49
331 H38
Munkaerõ-piaci helyzet a barcsi kistérségi régióban
Hartman Henrietta
2005
SZ46
331 S59
A tanulásban akadályozottak munkába állásának lehetõségei, esélyei Barcson
Simon Edit
2004
SZ78
331 P89
A munkanélküliség fogságában: Tartósan munkanélküliek helyzete a barcsi kistérségben
Pölöskei Zsanett
2008
SZ87
SZCD15
331 T35
Az életkori sajátosságok szerepe a diplomás munkanélküliek értékválasztásában, álláskeresésében
Tauszig Judit
2002
SZ68
332 B57
Vidékfejlesztés megvalósulása Barcs példáján keresztül
Berta Edit
2009
SZCD14
332 C32
Földminõsítõ rendszerek értékelése egy Dél–dunántúli mintaterület alapján
Cservölgyi Roland
2011
SZCD18
334 B73
Non-profit szervezetek Barcson
Bogdán Mária
2007
SZ3
338 B46
The buiness model of HR outsourcing : A case study driven analysis of the Hungarian approach
Beregszászi Judit
2010
SZ108
338 C77
A barcsi Ipari Park fejlõdése 2000-tõl napjainkig
Csokor Mariann
2004
SZ74
338 S60
Barcs gazdaságtörténete 1860-as évektõl 1918-ig, avagy poros mezõvárosból Dél-Somogy központja
Simon Levente
SZ23
338 T93
Barcs város és kistérsége idegenforgalmi fejlõdése
Tuba László
2001
SZ22
338 T95
A turizmus fejlesztése Barcson pályázati lehetõségek felhasználásával
Vértes Éva
2006
SZ97
339 Sz23
A Kapos COOP Rt. piaci pozíciójának elemzése, javaslattétel annak javítására, illetve erõsítésére
Szabóné Bátori Ágnes
2001
SZ12
347 M78
A gyermekvállalás ösztönzésére irányuló családpolitika az Európai Unióban
Molnár Diána
2003
SZ42
351 K89
A könnygázszóró palack, a gumibot és a bilincs rendeltetése, fajtái alkalmazásának rendje a szolgálati ellátás során
Takács Hajnalka
2004
SZ71
364 B46
Kirándulás a barcsi Szociális Központtal
Bencsikné Kovács Rita
2010
SZCD3
364 G34
Játékszenvedély történet (legendák és tények)
Gelencsérné Kovács Ibolya
2002
SZ53
364 J10
Mozgásban korlátozott központi idegrendszeri sérült gyermek fejlesztésének lehetõségei
Jágerné Nyers Etelka
1999
SZ51
367 V38
Önkormányzati szociálpolitikák
Varga Ilona
2005
SZCD23
370 B95
Játékfejlõdés és játéktevékenység
Budi Zsuzsanna
2001
SZ5
370 C65
A kisgyermekek életkori sajátosságainak megfelelõ vizuális technikák felhasználási lehetõségei, és módjai a harmadik életév végéig
Csík Istvánné
2006
SZ83
370 S75
A barcsi evangélikus elemi iskola története
Somogyi Lászlóné
1999
SZ73
371 F97
Az oktatói-nevelõi munka hatékonysága, és a hatékonyság vizsgálata a Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzõ Iskolában
Fülöp Ferencné
2005
SZCD9
371 H11
A McDonald’s oktatási rendszere, a rendszer hatékonyságának elemzése és vizsgálata
Hagemann Flóra
2005
SZCD10
371 K76
A gerincvelõ záródási zavarokban szenvedõ gyermekek gyógytestnevelése
Kovács Anikó
2000
SZ62
371 K76
A tartó és mozgatórendszer zavarainak gyógytestnevelése : Helytelen tartás: a lapos hát, domború hát, nyerges hát, fokozott kifolordotikus hát javítására alkalmas gyakorlatok)
Kovács Anikó
SZ11
371 S59
Játékpedagógia
Simon Gabriella
2003
SZ85
371 Sz23
Az iskolai testnevelés és gyógytestnevelés helyzete Barcson és környékén
Szabóné Bátori Ágnes
1994
SZ52
372 P55
A barcsi óvodák fejlõdéstörténete
Pénzár Árpádné
2012
SZCD24
373 E45
Az emberi alak ábrázolásának fejlõdése az óvodás korban
Takács Eszter
1999
SZ19
373 P55
A babócsai Gábor Andor Általános Iskola története 1868-1948-ig
Péntek Zita
1998
SZ17
373 Sz24
Barcs város iskoláinak története : Fejezetek a barcsi iskolák történetébõl 1945-ig
Szakos Sándorné
SZ15
373 Sz85
Szabadidõ sportos felhasználásának vizsgálata egy gimnázium 3. osztályában
Szlovákné Köves Ildikó
1994
SZ16
374 B32
A barcsi Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház szerepe Barcs kulturális életében az amatõr, önszervezõdõ csoportok - ifjúsági klub, irodalmi színpad, néptáncegyüttes- tevékenységén keresztül 1965-tol napjainkig
Banicz László
2003
SZ112
374 B46
A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat tevékenysége és mûködése az alapítástól kezdve napjainkig
Bencze Katalin
2009
SZCD1
374 H91
A felnõttek tanulásának andragógiai tapasztalatai: a funkcionális analfabetizmus
Horváth Nikoletta
2002
SZ24
376 B46
A hátrányos helyzet összefüggése a tanulással : A tanulás, mint érték és segítség, a hátrányos helyzetû gyermekeknél : A társadalom perifériáján élõ gyermekek mobilitása a tanulás segítségével
Bencsikné Kovács Rita
2010
SZ109
SZCD2
376 L30
Kisegítõ Iskola és az integrált fejlesztés lehetõségei
László Franciska
SZ18
376 P90
Hátrányos helyzetû tanulók a szakmacsoportos képzésben a Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképzõ Intézetben
Preszecsán Judit
2005
SZCD17
376 Sz23
Az autizmus és a korai fejlesztésének lehetõségei
Szabó Bodor Beáta
2008
SZCD20
376 T74
Halmozottan hátrányos helyzetû tanulók felzárkózási esélye a szakiskolában
Tóth István
2003
SZ72
378 H92
Egyetemisták tanulási stratégiái
Horváth Tünde Anita
2011
SZCD11
379 A9
Egyesületek Lakócsán a két világháború között
1999
SZ8
379 B31
Az Általános iskolás gyermekek szabadidõs tevékenységének bemutatása: Arany János Általános Iskola Barcs
Baráti Józsefné
2005
SZ14
398 R28
A cigány népmese
Raicsné Horváth Anikó
2000
SZ75
502 B20
A Közép-Drávavölgy Barcs és Vízvár közötti területének természeti viszonyai és tájhasznosítási lehetõségei
Bálint Katalin
1996
SZ32
502 B73
A védett természeti területek, kialakításuk és a terület-hasznosítás szabályai
Bogdán Aranka
2006
SZ88
SZCD5
502 C53
A Duna-Dráva Nemzeti Park turisztikai potenciáljának elemzése és fejlesztési javaslatok
Cselõtei Tamás
2005
SZ31
SZCD7
502 F64
A Barcsi Borókás természeti értékei és bemutatásának lehetosége egy tanulmányi kirándulás során
Flender Zsuzsanna
2003
SZ30
502 H92
A Háromfai víztározó
Horváth Zsolt
2004
SZ34
502 J56
Ökoturizmus a Dráva mentén - A deszakralizált természet revitalizációja
Jeki Gabriella
2012
SZCD14
502 T22
Lad védett parkjának fái és cserjéi
Tálas Imréné
1971
SZ54
613 B33
Önpusztító életmód a roma fiatalok körében
Bardek Sarolta
2006
SZ56
614 K20
A katasztrófa ellátás elmélete, és hazai gyakorlati vonatkozásai
Karnizs Ferenc
2005
SZ38
614 K20
A tömeges baleset (vázlat)
Karnizs Ferenc
2002
SZ67
615 C41
Magyarország gyógyturizmusának helyzete és fejlesztési lehetõségei, a Csokonyavisontai Termálfürdõ bemutatásán keresztül
Csapó Renáta
2001
SZ66
615 N44
A Barcsi Gyógyfürdõés Rekreációs Központ bemutatása
Nemes Gabriella Bettina
2011
SZ110
625 V60
A vasúti mellékvonalak fenntartható üzemeltetésének vizsgálata
Eperjesi Tamás
2007
SZ4
627 V99
A Dráva 105-117 fkm közötti szakaszának szabályozása
Vucseta Balázs
1994
SZ33
629 T27
A gépkocsi fejlõdés története és a jövõ lehetõségei
Tanics Gábor
2006
SZ43
631 K99
A „Dráva-Coop” Rt. komlósdi sertéstelep eredményeinek elemzése és fejlesztésének lehetõségei
Kuszinger Anita
2007
SZCD12
650 H10
A minõségirányítás bevezetése a Somogy Megyei Munkaügyi Központ barcsi kirendeltségén
Haász Józsefné
2004
SZ63
650 M81
A gyakorlatok ellenõrzése, értékelése és osztályozása a borászati laboratóriumi gyakorlatok során
Molnár Judit
1994
SZ82
650 P90
Minõségbiztosítási rendszer (ISO 9002) bevezetése a Dráva Tej Kft. üzemében
Preszecsán Judit
2003
SZ81
656 H30
Barcs közlekedése a dualizmus korában, középpontban a vasúti közlekedéssel
Harasztia Attila
2005
SZ50
658 P90
Tamási – Hús Húsipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft logisztikai rendszerének elemzése
Preszecsán Edina Vivien
2008
SZCD16
681 Sz75
Biztonság és megbízhatóság. Csatorna- és tartalomtitkosítás
Sziács Lászlóné
2008
SZ59
780 B32
Barcsi dalkör 1919-1969
1984
SZ69
780 G23
After party follow up
Garai Márta
2011
SZ113
791 E62
Ideje van
Eperjesiné Pósz Tünde
SZ9
809 B73
Milyen teret kap a beás nyelv használata egy Somogy megyei általános iskolában?
Bogdán Julianna
2012
SZCD6
820 N87
The Cyclical Structure of the Quest Myth
Novográdecz Edit
2005
SZCD13
894 E17
Arany János olvasmányai és könyvtára
Éder Gábor
1998
SZ37
894 G80
Kányádi Sándor gyermekirodalmi munkássága
Gyebrovszki Éva Laura
2006
SZ60
894 H85
Tûnõdés a Párkák hatalmán: Karinthy Frigyes halálfelfogása
Horváth Borbála
2003
SZ1
894 S34
Kísérlet és töredék: Csáth Géza novelláinak elemzése
Schnellbach László
1984
SZ35
894 S34
Mikszáth Kálmán: A gavallérok címu kisregényének komplex elemzése
Schnellbachné Csornai Edit
1980
SZ6
894 T70
Pilinszky János keresztény ihletésu lírája és modellje
Tóth Anett
2002
SZ39
894 V31
Ady Endre költészetének pszichológiai háttere, különös tekintettel a halálélményre
Vangyia Mónika
2004
SZ36
894 V37
A táj mint poétikai szervezõ erõ Berzsenyi Dániel költészetében
Varga Árpád
2008
SZCD21
908 J56
Szülõvárosom, Barcs
Jeki Gabriella
2001
SZ64
908 K62
Barcs településfejlõdése és fejlesztése
Kocsis Zsuzsanna
2007
SZ45
908 P70
Egy adott terület speciális helyzetének elemzése (Barcs városközpont)
Pintér Éva
1994
SZ84
911 Sz14
Babócsa történeti földrajza
Szabó Franciska
1998
SZ80
911 T18
Barcs: Házi dolgozat, amely készült a város Településfejlesztési Koncepciójának és Rendezési Tervének felhasználásával
Takács Viktor
2002
SZ20
911 V37
Kísérlet a Dél-dunántúl lehatárolására
Varga Árpád
2008
SZCD22
930 Sz90
A polgári mûvelõdés terei Barcson a 19. század derekától a II. Világháborúig
Rózsás Márton
2008
SZ90
SZCD19
943 K77
A "prágai tavasz" a történelem tükrében
Kovács Éva
2003
SZ76
943.9 B12
Török elleni védekezés Magyarországon, a végvárak élete: Szigetvár története 1420-1566-ig
Babos János
SZ13
943.9 B41
Mozaikok a barcsi zsidóság történetébõl, különös tekintettel a Kremzir családra
Bátorfi Mária
2007
SZ44
943.9 M74
Naplótöredékek a hadifogságból: Volt szovjet hadifoglyok visszaemlékezései
Mohácsi Ildikó
1995
SZ21