Heresznye

 

Heresznye

 

2007.

A község könyvtára a Művelődési ház mellett, közvetlenül a teleház szomszédságában található. A helyiség kis mérete és zsúfoltsága miatt a helyben olvasási lehetőségre alkalmatlan, ezért a jövőbeni tervekben szerepel a teleház és könyvtár ajtóval való egybenyitása. A könyvtárosi feladatokat a teleház dolgozója látja el. A számítógép kiszállítására és beüzemelésére 2007 áprilisában kerítettünk sort. Állománya, a Megyei és Városi Könyvtár által kihelyezett letétből, valamint saját dokumentumokból áll. A könyvkeretet egyszeri megrendeléssel felhasználták. A megrendelt folyóiratok folyamatosan járnak. 2007 novemberében egy rendezvény keretében Szabó Anna székelyföldi születésű mesemondót láthatták vendégül. Az estnek nagy sikere volt a falu lakossága szeretettel fogadta az előadást.

 

2008.

Az NKA által kiírt pályázaton 587. 844 Ft-ot nyert el a könyvtár, melyet bútorokra költöttek.

A könyvtári integrált rendszer telepítése megtörtént.

 

2011.

Állománygyarapodás (2007-2011) 892 db 1.535.291 Ft

 

- Országos Könyvtári Napok – „Könyves vasárnapi” nyitva tartás. A látogatókat pogácsával, süteménnyel és meleg teával várta a község könyvtárosa.

 

Működési és forgalmi adatok

2007 2008 2009 2010 2011

Regisztrált használók (fő)

50

53

58

59

64

Személyes könyvtárhasználat (alkalom.)

108

182

870

361

370

Ebből internet használat (alkalom.)

-

-

-

-

-

Kölcsönzött dokumentum (db)

240

237

268

331

132

Számítógép a használóknak (db)

1

1

Internetes számítógép a használóknak (db)

1

1

Nyitvatartási órák száma egy átlagos héten (óra)

6

4

Helyben lévő állomány (db)

2281

2400

Szolgálandó közönség lélekszáma január 1.-én (fő)

280

273