Tótújfalu

 

Somogy megye déli részén, Barcstól délkeletre a Dráva folyó és a horvát határ mellett fekszik a kisközség. Szomszéd települések: Lakócsa, Szentborbás, Potony.

A településen áthalad az EuroVelo nemzetközi kerékpárút-hálózat 13. számú, „Vasfüggöny” útvonalának horvát-magyar határ menti szakasza, amelynek a Drávatamási és Drávasztára közti 3. számú etapja érinti a falut.

A település területe a középkorban Barcs tartozéka volt; a mai települést a pannonhalmi főapátsági dézsmajegyzékben, 1660-ban említették először, mint a székesfehérvári őrkanonokság (custodiatus) és az Istvánffy család birtokát.

1715 előtt elpusztult, 1715-ben is csak öt háztartást írtak itt össze. 1715 után tótokat telepítettek ide, akik újból felépítették a falut. 1726-tól a zselicszentjakabi apátság birtoka lett.

A falu lakott hely volt a középkorban is, erre utal többek között, hogy katolikus temploma a 15. századból való. Ezt a gótikus templomot építették át 1750-ben barokk stílusban. Az 1772. évi megyei összeírás már úgy említette, hogy a lakosság a horvát nyelvet beszéli. Az itt élő horvátság nemzetiségi kultúráját a szomszéd faluban, Lakócsán a tájház mutatja be.