Drávatamási

 

Drávatamási

 

2007.

A község könyvtára évek óta nem működött, a saját állományukból megmaradt példányokat tervszerűen apasztottuk és elvégeztük az állományellenőrzést. Az állományellenőrzés után a helyi könyvtárossal a könyveket átpakoltuk a felújított új polcokkal ellátott könyvtár épületébe, ami a polgármesteri hivatalon belül a teleház mellett működik. Jelenleg a könyvtári feladatokat a teleházat is felügyelő könyvtáros végzi. Folyamatosan aktualizálja a leltárkönyvet. Megyei és Városi Könyvtár ajándékkönyveivel növelhettük az állományt az általuk felhasznált könyvkeret mellett. A számítógép kiszállítására és beüzemelésére 2007 júniusában került sor.

 

2008.

Szintén új könyvtáros látja el a feladatokat, ő is részt vett a Megyei Könyvtár szervezésében tartott tanfolyamon. Gyermeknapi programjukat közösen szerveztük, melynek vendége Neszmélyi Magdolna előadóművész volt.

 

2010.

- március 15-i ünnepség

- május: Anyák napja

 

2011.

Állománygyarapodás (2007-2011) 884 db 1.641.296 Ft

 

Működési és forgalmi adatok

2007 2008 2009 2010 2011

Regisztrált használók (fő)

19

36

41

46

47

Személyes könyvtárhasználat (alkalom.)

142

405

342

418

437

Ebből internet használat (alkalom.)

85

221

283

262

138

Kölcsönzött dokumentum (db)

27

66

115

100

102

Számítógép a használóknak (db)

1

1

Internetes számítógép a használóknak (db)

1

1

Nyitvatartási órák száma egy átlagos héten (óra)

12

9

Helyben lévő állomány (db)

1253

1389

Szolgálandó közönség lélekszáma január 1.-én (fő)

376

394