Homokszentgyörgy

Homokszentgyörgy több mint 1200 lakosú település Magyarország dél-nyugati részén, Kaposvár és Barcs között fekszik. A térség egyik legnagyobb községe több irányból is gond nélkül megközelíthető: Kaposvárról és Szigetvárról Lad leágazásnál, valamint Barcs irányából a 67-es úton.


A faluról először 1425-ből származik írásos emlék. Első ismertebb birtokosai Ungnád Kristóf és Nádasdi Ferenc voltak, utána 1676-tól 1945-ig a Széchenyi család birtokolta az uradalmat. Az 1772-es összeírás szerint a falu lakói protestánsok voltak, és a magyar nyelvet beszélték. A település a XIX. században már Szentgyörgy néven szerepel. 1863-ban a falu nagy része egy tűzvész következtében leégett. 1941-ben a népessége 1718 fő volt, azonban a lakosok száma 1960-tól folyamatosan csökken, és ma már nem éri el az 1300-at. 1945-től a jegyzőség kialakulásával önálló közigazgatási településsé vált. Az Ófalu a mai postától a jelenlegi Kossuth utcát foglalta magában. A Petőfi utca az 1920-as években épült. A Táncsics utcában, valamint a belmajori részen, amely ma a Béke és Dózsa utca 1945 után kezdtek el építkezni. A II. világháborúban a lakosságot kitelepítették. 1973-ban vízmű és vezetékes ivóvízhálózat épült. 1975-ben a környező települések szövetkezetei Homokszentgyörgy székhellyel Egyesült Aranyhomok, később Aranyhomok néven egyesültek, amely a rendszerváltás idején összeomlott. Ebben az évben alakult meg Homokszentgyörgyön Lad, Patosfa, Kálmáncsa, Szulok községek közös tanácsa, amely a rendszerváltásig működött, utána önkormányzat jött létre, és megszervezték a polgármesteri hivatalt. 1990-től kezdődtek a gondok: a munkahelyek megszűnése, a központi szerep elvesztése, a helyőrség elköltözése súlytotta a települést, amely máig tart.

A község jelenleg általános iskolával és óvodával rendelkezik. Művelődési ház, könyvtár és teleház működik a településen. A Művelődési ház nagyterme 300 fő befogadására képes. Az épület helyet ad különböző rendezvényeknek, itt próbál a népdalkör, és működik a nyugdíjasklub. A községben az önkormányzat minden év június első szombatján megrendezi a Falunapot, amelyen kulturális és sportműsor is helyet kap. A kulturális programban fővárosi művészek, énekesek, színészek, környékbeli csoportok szerepelnek. A rendezvény tűzijátékkal, és szabadtéri bállal zárul. A kisebbségi önkormányzat szervezésében kerül megrendezésre a Romanap, amelyen hagyományőrző csoportok lépnek fel, és amely bállal zárul.
Legnagyobb munkáltató a községben az önkormányzat, a tehenészeti telep, és Maza Jánosné tésztaüzeme. Az önkormányzat igyekszik tenni a falu fejlődéséért, az infrastruktúra fejlesztés mellett építi és szépíti a község arculatát. A községnek kitörési lehetőség lehetne egy hét kilométeres útszakasz megépítése, amellyel el lehetne érni a 68-as főutat. Homokszentgyörgy másik kitörési pontja a helyőrségi épületegyüttes hasznosítása lehetne, amelyben ipari, esetleg más gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás, vagy szociális intézmény költözhetne. A községhez tartozik: Mariettapuszta, Dénesmajor, és Jánosmajor-Malomház. A környék erdőben gazdag, pazar látványosságokat kínál a túrázni vágyóknak, a vadászok pedig vadban gazdag vidéken hódolhatnak szenvedélyüknek. Az erdőkben több ehető gomba szedhető: vargánya, róka gomba, galambica, őzláb gomba, gíva.

Iskola: az egykori Széchenyi kastély helyén működik. Az intézményi társulás keretében a központi feladatokat látja el. 2005-2008. év között 70 milliós beruházással az intézmény 21. századi szintre emelkedett.

Park: a település büszkesége, amely a sportpályát veszi körül. A park a helyszíne a községben megrendezésre kerülő nagyobb kulturális, és sportrendezvényeknek.Református templom: a település szép látványossága a falu szívében, amelyet 1820-ban építettek. Az épületet 2000-ben újították fel és parkosították, ahol gyülekezeti termet is kialakítottak, amelyben istentiszteleteket tartanak. A templom, a paplak és a plébánia is műemléki védettséget élvez.

Katolikus templom: az épület 1935-ben épült. 1938-ban szentelték fel Skóciai Szent Margit tiszteletére, ő lett a templom védőszentje. Innen származik a szentgyörgyi búcsú napja: mindig június elején, vagyis Margit nap utáni vasárnap kerül megrendezésre.

Polgármesteri Hivatal: Homokszentgyörgy fő utcáján, jól megközelíthető helyen helyezkedik el. Az épületet 1940-es években építették. Itt kap helyet a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, valamint a fogorvosi rendelő. Az intézmény 2003-ban megkezdett fejlesztése 2008-ban folytatódik, amelynek során a Rendőrség az épületbe költözik, és kibővítésre kerül a fogorvosi rendelő.

Magtár: az 1860-ban épült uradalmi magtár tulajdonjogát az önkormányzat 2008-ban szerezte meg. Az épületen már sor került a tetőszerkezet teljes felújítására, amelyet a belső tér helyreállítása követ, mely során az épület alkalmas lesz a helyi, néprajzi gyűjtemények, és a régi mezőgazdasági eszközök kiállítására.

Művelődési Ház: az épület az 1960-as évek végén épült, átadására 1968-ban került sor. Külső felújítása 2004-ben valósult meg. A könyvtárnak, a lakosság önszerveződő csoportjainak, civil szervezetek számára, és különböző kulturális rendezvényeknek biztosít helyet.

Közösségi Ház: a régi kovácsműhelyből a „Segítő Kéz 2001” Közalapítvány pályázata révén 2006-ban alakult át közösségi házzá. Az épületben jelenleg a kisebbségi önkormányzat, és a közalapítvány irodája kap helyet.

Drávamenti Takarékszövetkezet: a falu központjában helyezkedik el, amelynek teljes felújítása 2006-ban valósult meg.

Kegyeleti park: a parkban 30 db, több mint 100 éves síremlékek állnak, melyek helyreállításra szorulnak.