Patosfa

Patosfa Dél-Somogyban, a Kaposvár-Lad-Szigetvár útvonal mellett fekszik. Barcstól 31 kilométernyire északkeletre, Szigetvártól 14 kilométerre északnyugatra. Megközelíthető a 67-es úton Kaposvár illetve Lad elágazással és a mellékútvonalon Szigetvár felől. Vasútállomása nincs.


Két természetföldrajzi tájegység - a Zselic és a Dél-somogyi homokvidék - határán terül el. Ez határozza meg a természetes növénytakaróját. Az északi dombokon jobbára gyertyános-tölgyes, a déli síkon cseres-tölgyes, helyenként hárs erdők övezik. A zselici agyagon tavasszal a szigorúan védett, gyönyörű kakasmandikó díszlik, míg a homok jellegzetes vadnövényei az áprilisban nyíló, sárga virágú seprőzanót, a szeder és a galagonya. Éghajlatára csapadékos, hűvös nyár és enyhe tél a jellemző.

A háborítatlan természeti környezete, tiszta levegője teheti elsősorban vonzóvá. Sokan fel is fedezték maguknak Patosfát, az utóbbi időben megnőtt a betelepülő külföldiek száma. Főként hollandok, németek, osztrákok vásárolnak házat, telket, és itt töltik a nyarat. Többen az év legnagyobb részében is itt tartózkodnak. Olasz érdeklődők is jelentkeztek már. Eddig öt külföldi tulajdonú házépítés kezdődött el.

A krónikák szerint 1486-ban fordult elő először a település neve Pathosfalwa alakban, ekkor Dombai Ferenc birtoka volt. A XVIII. században a Szily és Végh Család tulajdonában volt a település. 1726-tól a Somssich család a tulajdonos a II. világháború végéig. A falu határának déli részén a pusztaszentegyházi dűlő helyén volt hajdan Dorog helység, mely már az 1332. évi pápai tizedjegyzékben is szerepelt. A históriák szerint e helységet Szigetvárról ágyúzták szét. 1772-ben Patosfán tanító nem volt, a lakosság pedig a horvát nyelvet beszélte. A XIX. század közepén 492-en éltek itt, 1941-ben már 770-en. A falu állandó lakosai 1998-ban 130 házban éltek. A vezetékes ivóvízzel ellátott lakások aránya 95 százalék. A helyi vízmű tulajdonosa az önkormányzat, üzemeltetője a DRV. A kommunális szilárd hulladék gyűjtését és kezelését megoldották, vállalkozó végzi. A burkolt utak aránya 100 százalékos.

Patosfán jelenleg háromszáznál is kevesebben laknak és a lélekszám egyre csökken. A lakosság folyamatosan idősödik, a fiatalok pedig nem találnak helyben munkát. A legnagyobb vállalkozás Patosfán a 20-25 főt foglalkoztató faipari telep, ahol fafeldolgozás és parkettagyártás folyik. Ezen kívül az önkormányzat közcélú-közhasznú munkában foglalkoztat 5-6 helybelit, akik folyamatosan szépítik az utcákat, kaszálják az árokpartokat és virágosítják a falut. Évtizedekig öt község közös téesze jelentette a meghatározó munkaalkalmat a településen, az Aranyhomok Tsz azonban csődbe ment, patosfai utóda a mezőgazdasági szövetkezet több átalakulás után a FÜRED Holding részeként működött, azonban 2007. évben már pastofán nincs telephelye.  Emiatt a településen a munkalehetőségek igen csak korlátozottak. Jelenleg a közeli Szigetvár ad megélhetést több patosfai családnak, továbbá a Kőkút- Gyöngyös pusztai szociális otthon,  a Sefag foglalkoztat idénymunkában néhány munkavállalót. Női munkaerő foglalkoztatására a Kálmáncsa-Emlékmajor székhelyű KVARC Kft nyújt lehetőséget bedolgozóként.

A község képviselőtestülete ezért abban bízik, hogy Szigetvár fejlődésével új utak nyílnak Patosfa előtt is. A csendes, háborítatlan környezet, a kastélypark, az évszázados kúria, a halastó, a falu kis temploma és a vendégszerető lakók megnyerhetik a betelepülők szívét. A helyiek büszkesége a több mint egy évszázada fennálló, grófok által telepített egyhektáros kastélypark. Az itt lévő védett százéves vadgesztenyesort és ágyásokat a falusiak folyamatosan gondozzák és virágosítják. A park közepén áll a nyári lak, amelyet az egykori földbirtokosok építettek. Most ez szolgál a kultúrház és a könyvtár helyéül. Az 1872-ben épített kastélyépületet azonban rossz állapota miatt évtizedekkel ezelőtt elbontották. A falu közepén található katolikus templom mindössze 15 éve épült, ám Stix Tamás plébános mindig megtölti a kis épületet hívekkel. Szigetvár felé, dombok ölelésében jónéhány halastó fogadja a túrázót. A gyönyörű látvány mellett a tógazda a sporthorgászoknak engedélyezi a halfogást amellett, hogy elsősorban tenyésztésre szolgálnak a víztározók. Sőt még egy vendégházat is épített a távolabbról érkező turisták számára. A környékbeli erdőkben vadászatra is lehetőség van. A területet jelenleg a Westerheide Kft. gondozza.

Az egészségügyi ellátás megoldott; az orvos heti három alkalommal rendel, állatorvos Homokszentgyörgyről jár ide. Patosfán fogorvosi rendelő is van, védőnői szolgálata Laddal közös. A Vöröskeresztnek helyi csoportja működik. Egy ÁFÉSZ bolt, egy gázcseretelep és egy italbolt van Patosfán. A postásautó naponta jár. Iskola és óvoda nincs a községben. A 24 tanuló és a 9 óvodás a szomszédos Ladra jár tanulni.

A község egyetlen civil szervezete a Patosfáért-Somogyért egyesület 2005-ben alakult. Célja a közösségi, kulturális élet fellendítése, aktív részvétel a közéletben, a helyi hagyományok felelevenítése, megőrzése, ápolása. Patosfa visszatérő rendezvénye az augusztus 20 környékén megrendezett falunap, amelyen színdarabokkal és zenés műsorokkal szórakoztatják a közönséget, kézműves vásári hangulat mellett. Továbbá gyereknapot, idősek napját és a hagyományos ünnepeket is megtartják, rossz idő esetén a kultúrház nagytermében.

2000-től falugondnoki szolgálat működik a településen. A 9 személyes autó biztosítja az étkeztetést, gyógyszervásárlást, a lakossági igényeknek megfelelően kirándulásra, bevásárlásra is igénybe vehető. 2004-től szélessávú internet kiépítésére került sor. A hivatal épületében lévő számítógépek a lakosság rendelkezésére állnak.