Kastélyosdombó

 

Kastélyosdombó

 

2007.

A könyvtár termét egy épületben alakították ki a polgármesteri hivatallal, orvosi rendelővel, valamint a község összejöveteleit szolgáló helyiséggel. A könyvtár már évek óta nem üzemelt és a régi állományát a Darányi Iskolai könyvtáréba olvasztották be. Az újrakezdéshez egy hivatali dolgozót iskoláztunk be a Megyei Könyvtár által szervezett tanfolyamra. A könyvtár állományát az új könyvek kiszállításáig a saját állományunkból összeállított letétből oldottuk meg. A könyvkeretet felhasználták, így már lehetőség van új könyvek kölcsönzésére. 2007 június óta üzemel a számítógép is a könyvtárban.

 

2011.

Állománygyarapodás (2007-2011) 818 db 1.555.690 Ft

 

Működési és forgalmi adatok

2007 2008 2009 2010 2011

Regisztrált használók (fő)

16

15

9

19

15

Személyes könyvtárhasználat (alkalom.)

109

431

142

224

89

Ebből internet használat (alkalom.)

74

86

111

106

65

Kölcsönzött dokumentum (db)

21

25

79

88

74

Számítógép a használóknak (db)

3

3

Internetes számítógép a használóknak (db)

3

3

Nyitvatartási órák száma egy átlagos héten (óra)

6

5

Helyben lévő állomány (db)

717

840

Szolgálandó közönség lélekszáma január 1.-én (fő)

220

204