Kálmáncsa

Kálmáncsa legmélyebb gyökerei a korai középkorban keresendők, amikor is Géza fejedelem és Szent István király államszervező politikáját követően annak legkiemelkedőbb követői, Szent László és Könyves Kálmán királyok idején végleg megszilárdult a keresztény, feudális magyar királyság.

Kálmáncsa történelmét a XI.-XII. század fordulóján uralkodó Könyves Kálmán király telepített cseh hospesekkel gondolhatjuk elindítani.
Kelemámcia – Kálmánchey – Kálmáncsa történelmi név kötelezte a települést. 1560-1570 években középkori mezővárosi kiváltsága a környék leggazdagabb és legnagyobb települése lett akkrotájt.
A reformáció is nyomot hagyott a történelem mezsgyéjén. Itt működött a református pöspöki főiskola. Innét indult történelmet írni személyiségével Kálmáncsehi Sánta Márton, Kálmáncsehi Domonkos és Szegedi Kiss István is. Korok és személyek történelmet írtak, maradandót, mely ma is élteti a település értékét és történelmét.
Innét származik a Kálmánchey-család, az 1500-as évektől. Történelmüket a mai napig ápolják, gondozzák. Történelmi létük és a mai Kálmáncsa 2005-től ismét történelmet indított.
Régészeti értékei a török időszaktól jelentkeznek.
Épületei közül az 1828-ban épült Klasszicista Református Templom a mai kornak is büszkesége.
Katolikus templomot 2008. május 31-én szenteltünk.
Egy összeírás alapján 1881-ben az akkor 1266 fős neépességű Kálmáncsán a 6 évnél idősebb korúak közül 516-an tudtak különböző fokon írni, olvasni.
Ez akkortájt nagyon kedvező volt, műveltség emelkedést jelzett.
1911-től Népkönyvtár alakult. Az első világháborúból 25 hősi halottat gyászolta a község lakossága.
1930-as években 8-10 iparosmester, egy-két vegyeskereskedés, egy-egy vendéglő és kocsma, 3 terménykereskedő, egy nagykereskedő működött a faluban, valamint 6 gazdának a társulása, akik egy motoros cséplő tulajdonosaként a gabonatermelést segítették munkájukkal.
Neves kántortanuló volt Pap Ferenc 1902-ben került Kálmáncsára. Tevékenysége a helyi közösség kulturális életének segítése a néptanítás mellett katolikus közösségnek is lelkes tanítónője Pápa Riza 1912-től végezte áldozatos munkáját, gróf Széchenyi István volt a fenntartója.
Segítette a kulturális életet, a felnőttek felvilágosítását is.
A történelem visszaköszön minden korban.
A közélet kivánlóságai évszázadokra beírják nevüket a történelemben. Kötelességünk, hogy maradandót tegyük, példaértékűt alkossunk és hagyjunk magunk után.
Kálmáncsa érdekességei, értékei, látnivalói

 • régi korok, szép emlék szunnyadnak a Tiróli-kereszt területe körül. Régészeti feltárása bizonyította a hajdani főiskola létét. A Tiróli-kereszt egyedi, tán 2-3 hasonló van belőle.

 • Széchenyi István Kastélyépülete ma idősek otthona működik benne. Parkjában őshonos évszázados fák mutatják csodálatos, egyedi koronájukat.

 • természetvédelmi terület a fás legelő. növények és állatok háborítatlan birodalma.

 • a Grófi élet maradványa a szépen gondozott magtár is.

 • régi formájában pompázik a Riza féle Katolikus iskola. Az épület egyedi építészeti remekmű.

 • A kálmáncsai temetőben nagyon sok régi síremlék mutatja az évtizedek sajátos megemlékezési kultúráját.

 • Jelenlegi szépségei a településnek most vannak kialakulóban

 • jól felszerelt Közösségi-Teleház szélessávú internettel

 • Többfunkciós gépekkel ellátott kondi- és tornaterem

 • Turista csalogatóként szálláshely lehetőség vendégágyakon, igény szerint étkezéssel, vagy önellátóként. Szálláshely: 1.000Ft/fő/nap
  étkezés napközi konyháról: 450Ft/ebéd