Istvándi

 

Istvándi

 

2007.

A könyvtár eddig a Művelődési ház egyik termében kapott helyet. Az iskola bezárásával lehetőség nyílt egy nagyobb terembe való beköltözésre, amit igénybe is vettünk. Több év kihagyásával a kölcsönzés 2007 márciusától nagy sikerrel újra elindult. A könyvtári feladatokat ellátó személynek alapfokú könyvtárosi papírja van és előzetes tapasztalatai, mivel előzőleg is Ő volt a község könyvtárosa. Számítógépet 2007 júniusában kapták meg, ami azóta is nagy siker a gyerekek körében. A könyvtár látogatottsága a lakosság számához mérten nagy. A könyvkeretet felhasználták.

 

2009.

Júliusban 3 napos selejtezés és teljes mértékű rendrakás.

 

2011.

 

Állománygyarapodás (2009-2011) 815 db 1.469.718 Ft

 

Működési és forgalmi adatok

2007 2008 2009 2010 2011

Regisztrált használók (fő)

72

87

74

76

99

Személyes könyvtárhasználat (alkalom.)

995

2391

2757

2823

1305

Ebből internet használat (alkalom.)

132

1672

1945

1960

598

Kölcsönzött dokumentum (db)

978

678

1268

1296

766

Számítógép a használóknak (db)

5

5

Internetes számítógép a használóknak (db)

5

5

Nyitvatartási órák száma egy átlagos héten (óra)

5

5

Helyben lévő állomány (db)

3123

3132

Szolgálandó közönség lélekszáma január 1.-én (fő)

597

580